Почетна2023децембар

децембар 2023

Чланови Пирвременог органа Општине Кнић на данашњој седници разматрали су и усвојили нацрте одлука о привременом финансирању буџета општине Кнић за период јануар-март 2024. године и изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама за

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ, на 4. редовној седници одржаној дана 25.12.2023. године у 10:00 часова, у поступку разматрања тачке: употреба пиротехничких средстава у наступајућим новогодишњим и божићним празницима, на основу Закона о смањењу

Организација за храну и пољопривреду Уједињених нација (ФАО) организовала је обуку за наше пољопривредне произвођаче на тему „Jaчање националних капацитета за процену ризика од дифузног загађења пољопривредног земљишта“. Саветовање је отворио и учеснике обуке поздравио Срећко

Превентивни прегледи биће организовани у недељу 10. децембра, у око 170 здравствених установа широм Србије, па тако и у Дому здравља "Даница и Коста Шамановић" у Книћу. С обзиром на то да је фокус здравствене заштите

Превентивни прегледи биће организовани у недељу 03. децембра, у око 170 здравствених установа широм Србије, па тако и у Дому здравља "Даница и Коста Шамановић" у Книћу. С обзиром на то да је фокус здравствене заштите