Јавна расправа

Јавна расправа

Општинско веће општине Кнић расписује Јавну расправу о нацрту Одлуке о трећој измени Одлуке о буџету општине Кнић за 2019. годину и нацрту Програма о трећој измени Програма одржавања и развоја општинских и некатегорисаних путева, јавне расвете и других комуналних и јавних објеката у 2019.години у општини Кнић. У прилогу Акт о јавној расправи, Нацрт буџета  и Измена програма одржавања путева.

1.акт о ј.расправи

nacrt REBALANS3 2019

Prilog 1- Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate za 2019- reb. 3

3.treca izmena programa

Подели: