ПочетнаСлужбени гласник – 2024. година

Службени гласник – 2024. година

Службени гласник број 02/2024 – 02.02.2024. године

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

  1. Закључак о усвајању Извештаја Изборне Комисије општине Кнић о спроведеним локалним
   изборима за избор одборника у Скупштини општине Кнић, одржаних 17. децембра 2023.
   године, број: 013-1922-80/2023-01 од 03.01.2024. године
  2. Решење о образовању Верификационог одбора
  3. Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине општине Кнић изабраним на
   локалним изборима одржаним 17. децембра 2023. године
  4. Решење о избору председника Скупштине општине Кнић
  5. Одлука о начину обављања функције председника Скупштине општине Кнић
  6. Решење о избору заменика председника Скупштине општине Кнић
  7. Одлука о начину обављања функције заменика председника Скупштине општине Кнић
  8. Решење о постављењу секретара Скупштине општине Кнић
  9. Решење о избору председника општине Кнић
  10. Решење о сталном раду председника општине Кнић
  11. Решење о избору заменика председника општине Кнић
  12. Решење о сталном раду заменика председника општине Кнић
  13. Решење о избору чланова Општинског већа општине Кнић
  14. Одлука о начину обављања функције чланова Општинског већа општине Кнић
  15. Решење о престанку мандата одборницима изабраним на функцију