ПочетнаСлужбени гласникСлужбени гласник – 2020. година

Службени гласник – 2020. година

Службени гласник број 09/ 2020 – 13.05. 2020. године

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 1. РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
 2. ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2020.ГОДИНУ
 3. ПРОГРАМ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ДРУГИХ КОМУНАЛНИХ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У 2020. ГОДИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ
 4. ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2020.ГОДИНУ
 5. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2020. ГОДИНУ
 6. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2020. ГОДИНУ
 7. ОДЛУКА О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ
 8. ОДЛУКА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА</a
 9. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗЕМЉИШТА ЗА САХРАЊИВАЊЕ УМРЛИХ</a
 10. ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
 11. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ КНИЋ
 12. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “ЦВЕТИЋ“ У КНИЋУ
 13. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “ЦВЕТИЋ“ У КНИЋУ

Службени гласник број 05/ 2020 – 09.04. 2020. године

Службени гласник број 04/ 2020 – 17.03. 2020. године

АКТ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

 1. РЕШЕЊЕ О ПРЕКИДУ ИЗБОРНИХ РАДЊИ

Службени гласник број 02/ 2020 – 05.02. 2020. године

Службени гласник број 01/ 2020 – 24. 01. 2020. године

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕM УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ

 1. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ДАЛЕКОВОДА 35Kv TC 35/10 Kv, КГ010 „КНИЋ“, КГ0024 „СТРАГАРИ“ ПРЕКО TC 35/10 KV, KГ023 „БАРЕ“ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. ОДЛУКА О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2019.ГОДИНУ
 3. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И ПОСЛОВА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДОВА И ОПШТИНА У СЛИВУ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ
 4. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 2020.ГОДИНУ
 5. ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2020.ГОДИНУ
 6. ОДЛУКА О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ
  КНИЋ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
 7. ОДЛУКА О ПОГРЕБНИМ ДЕЛАТНОСТИМА
 8. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2020.ГОДИНУ
 9. РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ ЦЕНОВНИКА РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА, КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ, УСЛУГА И ЦЕНА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
 10. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ“ У КНИЋУ