ПочетнаКонкурси и огласи

Конкурси и огласи

Оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Кнић путем јавног надметања

Детаљи огласа у прилогу:

ПРИЛОГ

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

Детаљи огласа у прилогу:

Прилог 1

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

Детаљи огласа у прилогу:

Прилог 1

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

Детаљи огласа у прилогу:

Прилог 1

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

Детаљи огласа у прилогу:

Прилог 1

Оглас ради продаје покретних ствари – расходоване електрично – електронске опреме у својини општине Кнић прикупљањем писмених понуда

Детаљи огласа у прилогу:

Прилог 1

Образац за пријаву

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

Детаљи огласа у прилогу:

Прилог 1

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

Детаљи огласа у прилогу:

Прилог 1

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

Детаљи огласа у прилогу:

Прилог 1

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

Детаљи огласа у прилогу:

Прилог 1

Оглас о давању у закуп објекта за откуп домаћих животиња у КО Топоница јавним надметањем

Детаљи огласа у прилогу:

Прилог 1

Образац за пријаву

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

Детаљи огласа у прилогу:

Прилог 1

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

Детаљи огласа у прилогу:

Прилог 1

Оглас о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Кнић – Јавним надметањем (поновљено – четврто оглашавање)

Детаљи огласа у прилогу:

Прилог 1

Оглас о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Кнић – Јавним надметањем (поновљено – треће оглашавање)

Детаљи огласа у прилогу:

Прилог 1

Оглас о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Кнић – Јавним надметањем (поновљено – друго оглашавање)

Детаљи огласа у прилогу:

Прилог 1

Оглас о давању у закуп јавне површине

Детаљи огласа у прилогу:

Прилог 1
Прилог 2
Прилог 3

Оглас о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Кнић – Јавним надметањем

Детаљи огласа у прилогу:

Прилог 1

Оглас за избор директора ЈКП “Комуналац” Кнић

Детаљи огласа у прилогу:

Прилог 1

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места.

Детаљи конкурса у прилогу:

Прилог 1